Privacyverklaring

Van Noort Tandprothetiek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In alle gevallen wordt gehouden aan de wet- en regelgeving, waaronder de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Hondsruglaan 89-03
5628 DB Eindhoven
0408488558
info@vannoorttandprothetiek.nl
https://www.vannoorttandprothetiek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Noort Tandprothetiek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Noort Tandprothetiek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Noort Tandprothetiek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Werkzaamheden/behandelingen met betrekking tot het repareren/aanpassen/vervaardigen van uw gebitsprothese

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Noort Tandprothetiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en volgens de wettelijke verplichtingen. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Van Noort Tandprothetiek deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten, dit gebeurd via een beveiligde omgeving en zij behandelen uw gegevens ook vertrouwelijk. Het verstrekken van uw gegevens aan derden doen wij alleen met uw toestemming. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 Van Noort Tandprothetiek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Noort Tandprothetiek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vannoorttandprothetiek.nl.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Noort Tandprothetiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vannoorttandprothetiek.nl


Verklaring Medical Device Regulations (MDR)

Tandprothetische praktijk Van Noort Tandprothetiek te Eindhoven gevestigd aan Hondsruglaan 89-03,

Verklaart hierbij in het geval er sprake is van het vervaardigen van een hulpmiddel 
onder toepassing van artikel 5 lid 5 van de MDR:

 • Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar patiënten
 • Te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten niet helemaal wordt voldaan, daar een met redenen omklede verklaring voor hebben.